โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

รวมบทความน่ารู้

หมวดสำนักกฏหมาย/ทนาย

Search :
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ (อ่านแล้ว 5685 ครั้ง)
ปัจจุบันมักปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งถึงปัญหาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในขณะอยู่ในสมณเพศนั้น

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5685 ครั้ง

การเติมเต็มในสัญญากู้เงิน การเติมเต็มในสัญญากู้เงิน (อ่านแล้ว 5436 ครั้ง)
ปกติแล้วเมื่อต้องการกู้ยืมเงินกันเจ้าหนี้มักมีสัญญากู้มาให้ลูกหนี้เซ็น ชื่อรับทราบจำนวนเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องหนี้ทางศาลใน ภายหลังหากลูกหนี้เบี้ยวไม่ยอมชำระหนี้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5436 ครั้ง

สัญญาซื้อขายทรัพย์ที่ยังมิได้กำหนดไว้แน่นอน สัญญาซื้อขายทรัพย์ที่ยังมิได้กำหนดไว้แน่นอน (อ่านแล้ว 3726 ครั้ง)
ทรัพย์ที่ยังมิได้กำหนดไว้แน่นอนนั้น หมายถึงทรัพย์ที่ในขณะทำสัญญาซื้อขาย ยังมิได้กำหนดให้รู้แน่ชัดลงไปว่าเป็นทรัพย์ใด ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์ที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญาซื้อขาย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3726 ครั้ง

ผลของการที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อนั้น ผลของการที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อนั้น (อ่านแล้ว 5503 ครั้ง)
ผลของการที่กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อนั้น ตามกฎหมายอังกฤษ(1) จะทำให้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5503 ครั้ง

สัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่ง สัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่ง (อ่านแล้ว 10215 ครั้ง)
คำว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งนี้ แม้จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460 วรรคสอง แต่ก็มิได้มีบทนิยามหรือคำอธิบายความหมายไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ประการใดไม่

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 10215 ครั้ง

การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย (อ่านแล้ว 5373 ครั้ง)
ปัญหาว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายจะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อใดนั้นเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมาก แม้ว่าจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องนี้ไว้อยู่ไม่กี่มาตรา ก็ตาม

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5373 ครั้ง

การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายผิดกฎหมายหรือไม่ ? การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายผิดกฎหมายหรือไม่ ? (อ่านแล้ว 5044 ครั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามมาตรการที่ประกาศไว้ว่า ห้ามมิให้มีการโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5044 ครั้ง

การแจ้งเกิด การแจ้งเกิด (อ่านแล้ว 7127 ครั้ง)
ผู้แจ้ง เด็กเกิดในบ้าน เป็นหน้าที่ของ ผู้เป็นเจ้าบ้าน เด็กเกิดนอกบ้าน เป็นหน้าที่ของ มารดาเด็ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 7127 ครั้ง

การตีความเอกสาร การตีความเอกสาร (อ่านแล้ว 4042 ครั้ง)
เอกสารที่คู่ความอ้างเป็นพยานในศาลนั้น บางฉบับอาจจะทำความหนักใจให้แก่ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีอยู่บ้าง หากข้อความในเอกสารนั้นกำกวม ไม่ชัดเจน

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4042 ครั้ง

การแสดงเจตนาของนิติบุคคล การแสดงเจตนาของนิติบุคคล (อ่านแล้ว 6852 ครั้ง)
นิติบุคคล มิใช่บุคคลตามธรรมชาติ แต่เป็นบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ นิติบุคคลหมายถึงคณะบุคคล หรือกองทรัพย์สินซึ่งกฎหมายยอมรับให้มีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดา

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 6852 ครั้ง

ตายทางการแพทย์กับการยอมรับของกฎหมาย ตายทางการแพทย์กับการยอมรับของกฎหมาย (อ่านแล้ว 5439 ครั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้มีคำพิพากษาของศาลอาญาในคดีที่พนักงานอัยการได้ฟ้องคณะแพทย์ของโรงพยาบาล แห่งหนึ่งในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและข้อหาอื่น

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5439 ครั้ง

การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสาร การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสาร (อ่านแล้ว 5995 ครั้ง)
การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสารตามคำสั่งของนักศึกษาเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไ่ม่

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5995 ครั้ง

ภรรยามีสิทธิในทรัพย์สินของสามีบ้างมั้ย ภรรยามีสิทธิในทรัพย์สินของสามีบ้างมั้ย (อ่านแล้ว 2740 ครั้ง)
หลายคนร้อง ว้าววว ทันทีที่ได้เห็นหัวข้อ ก็เพราะอยากจะรู้นั่นเอง ว่าคุณๆภรรยาทั้งหลายจะมีสิทธิอะไรบ้างในทรัพย์สินของสามี เพราะสามีเป็นคนทำงานหาเงินเพียงคนเดียว ตนเองเป็นแม่บ้านดูแลสามีอย่างเดียว

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2740 ครั้ง

เป็นกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง เป็นกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง (อ่านแล้ว 1697 ครั้ง)
เป็นกรรมการบริษัท โอ้โห มันคงจะโก้น่าดูใช่มั้ยครับ ก็ฟังดูอย่างกับเป็นผู้บริหารระดับสูงยังไงยังงั้น แต่ทราบหรือไม่ครับ ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับความโก้หรูดังกล่าวนั้นมันมีอะไรบ้าง

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1697 ครั้ง

แค่ไหนถึงจะเรียกว่า..อนาจาร แค่ไหนถึงจะเรียกว่า..อนาจาร (อ่านแล้ว 1843 ครั้ง)
อนาจาร คำนี้ทุกคนคงเคยได้ยิน นางแบบแก้ผ้าอนาจาร นมหกอนาจาร ไอ้นั่นอนาจาร ไอ้นี่อนาจาร เราลองมาดูกันว่า แท้จริงแล้ว การกระทำแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่า อนาจาร ตามกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1843 ครั้ง

ทนายความ ฟรี.....มีที่ไหน (บ้าง) ทนายความ ฟรี.....มีที่ไหน (บ้าง) (อ่านแล้ว 14482 ครั้ง)
ขึ้นหัวไว้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะบอกกับ ทุกคนว่า หากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่ค่อยจะมีกะตังไปปรึกษาทนาย หรือ ไปจ้างทนายมาว่าความให้คุณ คุณก็สามารถขอรับการช่วย เหลือทางด้านกฎหมายได้ฟรี

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 14482 ครั้ง

ข้อกฎหมาย ว่าด้วยการ ข้อกฎหมาย ว่าด้วยการ "หมั้น" (อ่านแล้ว 1492 ครั้ง)
ในชีวิตของคนเราทุกคนนั้น ย่อมจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยู่มาก คงไม่มีใครที่จะ เก่งกาจขนาดที่ว่าเกิดไม่ต้องพึ่งพาใคร เป็นเด็กก็ต้องมีพ่อแม่เลี้ยงดู โตมาหน่อยก็มีเพื่อน

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1492 ครั้ง

ส่ง e-mail ใส่ความคนอื่น กฎหมายเอาผิด? ส่ง e-mail ใส่ความคนอื่น กฎหมายเอาผิด? (อ่านแล้ว 1929 ครั้ง)
มีคนเคยเล่าว่ากฎหมายเดินตามคนทำผิด เสมอ ผมว่าก็อาจจะจริง แต่ก็อาจจะไม่จริงก็ได้บางครั้งกฎหมายที่ดูเหมือนล้าสมัยก็อาจปรับใช้กับข้อ เท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ได้เช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1929 ครั้ง

ได้อะไรจาก กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อะไรจาก กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่านแล้ว 3144 ครั้ง)
มาดูเรื่องกฎหมายที่เพิ่งมีผลบังคับ ใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราลองมาดูกันว่า พวกเราชาวไซเบอร์ทั้งหลายจะได้อะไรจากกฎหมายนี้กันบ้าง

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3144 ครั้ง

เล่นการพนัน บนอินเตอร์เน็ตผิดกฎหมายหรือไม่? เล่นการพนัน บนอินเตอร์เน็ตผิดกฎหมายหรือไม่? (อ่านแล้ว 2575 ครั้ง)
การพนัน" ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานครับ กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจุบันก็ใช้บังคับมากว่า 70 ปี แล้ว แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามเล่นการพนัน แต่ก็มีกระแสเรียกร้องเป็นระยะ ๆ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2575 ครั้ง

แบบชั่วคราว และถาวรกับรัฐธรรมนูญไทย แบบชั่วคราว และถาวรกับรัฐธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 2047 ครั้ง)
แบบชั่วคราว และแบบถาวรกับรัฐธรรมนูญไทย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2047 ครั้ง

พรรคการเมือง การเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง การเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญ (อ่านแล้ว 1991 ครั้ง)
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และรัฐประหารกับรัฐธรรมนูญไทย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1991 ครั้ง

จำนวนรัฐบาลและกลุ่มอำนาจกับรัฐ ธรรมนูญ จำนวนรัฐบาลและกลุ่มอำนาจกับรัฐ ธรรมนูญ (อ่านแล้ว 1662 ครั้ง)
จำนวนรัฐบาลและกลุ่มอำนาจในรัฐบาลกับรัฐ ธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ จำนวนรัฐบาล กลุ่มอำนาจในรัฐบาล

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1662 ครั้ง

รูปแบบของรัฐสภากับรัฐธรรมนูญไทย รูปแบบของรัฐสภากับรัฐธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 4569 ครั้ง)
รูปแบบของรัฐสภากับรัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญฉบับที่ / พ.ศ. สภาพเดียว สองสภา ที่มาของสมาชิก

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4569 ครั้ง

การเข้าสู่ - พ้นจากอำนาจของผู้ปกครอง การเข้าสู่ - พ้นจากอำนาจของผู้ปกครอง (อ่านแล้ว 1504 ครั้ง)
การเข้าสู่อำนาจและการพ้นจากอำนาจของผู้ ปกครองกับรัฐธรรมนูญไทย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1504 ครั้ง

ประชาธิปไตย เผด็จการ กับรัฐธรรมนูญไทย ประชาธิปไตย เผด็จการ กับรัฐธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 2529 ครั้ง)
ประชาธิปไตย เผด็จการ และกึ่งประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญไทย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2529 ครั้ง

ผู้ปกครองจากกองทัพ –ในรัฐธรรมนูญไทย ผู้ปกครองจากกองทัพ –ในรัฐธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 1126 ครั้ง)
ผู้ปกครองจากกองทัพ – ระบบราชการกับผู้ปกครองจากพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญไทย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1126 ครั้ง

อำนาจผู้ปกครองกับสิทธิเสรีภาพในรัฐ ธรรมนูญไทย อำนาจผู้ปกครองกับสิทธิเสรีภาพในรัฐ ธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 1917 ครั้ง)
อำนาจผู้ปกครองกับสิทธิเสรีภาพประชาชนในรัฐ ธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1-16

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1917 ครั้ง

กระบวนการสังคม–การเมืองกับรัฐธรรมนูญ กระบวนการสังคม–การเมืองกับรัฐธรรมนูญ (อ่านแล้ว 1864 ครั้ง)
ฉบับที่ 1 (27 มิถุนายน 2475) เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบ ประชาธิปไตย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1864 ครั้ง

ความรุนแรงทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญไทย ความรุนแรงทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญไทย (อ่านแล้ว 2291 ครั้ง)
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 (2475) ได้มาโดยคณะราษฎรใช้กำลังบังคับจากพระมหากษัตริย์ โดยอ้างการขาดหลักวิชาของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2291 ครั้ง

Page :  1 2 3 4 5
[ next>> ]  [ Last ]  
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1330 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 891 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 426 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 660 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 710 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 440 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 867 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 588 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!