โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

รวมบทความน่ารู้

หมวดสำนักงานบัญชี

Search :
ตราสารอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ (อ่านแล้ว 1689 ครั้ง)
ตราสารอนุพันธ์ เป็นสัญญาหรือเครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าของสัญญาขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิง (Underlying asset) ตราสารอนุพันธ์แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ออปชัน ( Options) สวอป ( Swap) ฟอร์เวิร์ด ( Forward) และฟิวเจอร์ส ( Futures)

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1689 ครั้ง

บัญชีเงินสด ( Cash Account) บัญชีเงินสด ( Cash Account) (อ่านแล้ว 2479 ครั้ง)
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด ซึ่งต้องชำระราคาค่าซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+3) ไม่จำกัดว่าเป็นการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือโดยทางอินเตอร์เน็ต โดยลูกค้าจะต้องซื้อขายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งมูลค่าวงเงินนี้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสัด

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2479 ครั้ง

บัญชีเครดิตบาลานซ์ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (อ่านแล้ว 1476 ครั้ง)
Credit Balance คือ บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้ากู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหุ้น และโบรกเกอร์จะคิดดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืมในอัตราที่กำหนด การคำนวณดอกเบี้ย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1476 ครั้ง

ลด 9 กิโลกรัม ทำได้ใน 3-4 สัปดาห์ ลด 9 กิโลกรัม ทำได้ใน 3-4 สัปดาห์ (อ่านแล้ว 2941 ครั้ง)
ถ้าคุณมีงานสำคัญหรือโอกาสพิเศษรออยู่ และอยากลดน้ำหนักให้ผอมเพรียวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลองวิธีง่าย ๆ เหล่านี้ดูสิ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2941 ครั้ง

9 วิธีกระชับรูขุมขน 9 วิธีกระชับรูขุมขน (อ่านแล้ว 3871 ครั้ง)
ผิวหน้าที่เนียนละเอียดและรูขุมขนที่เล็กกระชับ เป็นผิวหน้าในฝันของสาว ๆ หลาย ๆ คน ทำให้แต่งหน้าได้ดูเนียนสวย

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3871 ครั้ง

การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน (อ่านแล้ว 18037 ครั้ง)
งบการเงิน (Financial Statement) หมาย ถึง รายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 18037 ครั้ง

สิทธิของผู้เสียภาษี สิทธิของผู้เสียภาษี (อ่านแล้ว 4469 ครั้ง)
สิทธิของผู้เสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้ 2.1 การผ่อนชำระภาษี

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4469 ครั้ง

ประกันสุขภาพของพ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ ประกันสุขภาพของพ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ (อ่านแล้ว 13640 ครั้ง)
ข่าวดี!!กรมสรรพากรได้กำหนดให้บุตรสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรมม์ ประกันสุขภาพที่ทำให้แก่บิดามารดาของตนเองหรือบิดามารดาของคู่สมรสได้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 13640 ครั้ง

การบัญชีหมายความว่าอย่างไร การบัญชีหมายความว่าอย่างไร (อ่านแล้ว 4344 ครั้ง)
จะมีใครสักกี่คนที่รู้ที่มาของความหมายการบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า บัญชีค่าแรง...

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4344 ครั้ง

ธุรกรรมนอกงบดุลและผลกระทบต่อรายงานการเงิน ธุรกรรมนอกงบดุลและผลกระทบต่อรายงานการเงิน (อ่านแล้ว 4798 ครั้ง)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการนำเสนอตัวเลข ข้อมูลใน งบการเงิน และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคุณลักษณะ เชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญยิ่ง

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4798 ครั้ง

วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ (อ่านแล้ว 5378 ครั้ง)
หลักของเจ้าพนักงานประเมิน เวลาเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบเอกสารจะพิจารณาเอกสารโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5378 ครั้ง

จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม จ่ายค่ารับรองอย่างไรไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (อ่านแล้ว 4962 ครั้ง)
ค่ารับรองสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฏกระทรวง # 143 ดังนี้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4962 ครั้ง

ภาษีสุราแต่ละชนิด ที่บริษัทควรรู้ไว้ ภาษีสุราแต่ละชนิด ที่บริษัทควรรู้ไว้ (อ่านแล้ว 5285 ครั้ง)
ภาษีสุราแต่ละชนิด ที่บริษัทผลิตหรือนำเข้า-ส่งออกควรรู้ไว้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5285 ครั้ง

เส้นทางขอขึ้นทะเบียนการเป็นนักทำบัญชี เส้นทางขอขึ้นทะเบียนการเป็นนักทำบัญชี (อ่านแล้ว 3522 ครั้ง)
1 .แจ้งการฝึกหัดงานสอบบัญชี ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยใช้ แบบ ผส.1

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3522 ครั้ง

เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ 2  (จบ) เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ 2 (จบ) (อ่านแล้ว 4659 ครั้ง)
หลังจากเมื่อคราวก่อนได้พูดถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ทำบัญชี มาภาคนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ที่สนใจเป็นผู้ทำบัญชีกันเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4659 ครั้ง

เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ 1 เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ 1 (อ่านแล้ว 4538 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 7(6) ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ ทำบัญชี และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4538 ครั้ง

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี (อ่านแล้ว 2873 ครั้ง)
ข้อบังคับ ก.บช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ การออก การต่ออายุ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2538

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2873 ครั้ง

กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า (อ่านแล้ว 5861 ครั้ง)
กิจการร่วมค้าหมายถึงอะไร และ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ต้องจดทะเบียน อะไร

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5861 ครั้ง

การยื่นแบบ ภงด 1 ก การยื่นแบบ ภงด 1 ก (อ่านแล้ว 70155 ครั้ง)
การยื่นแบบ ภงด 1 ก จะยื่นแบบปลายเดือนธันวาคม ปีละ 1 ครั้งโดยรวมยอดรายได้ตลอดทั้งปี ใช่หรือไม่

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 70155 ครั้ง

ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51 ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51 (อ่านแล้ว 16713 ครั้ง)
ราว 25 ปีก่อน ประเทศไทยได้เริ่มเปลี่ยนวิธีชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมที่ชำระปีละ 1 ครั้ง มาเป็นการชำระ 2 ครั้ง โดยยื่นเสียภาษีกลางปีกึ่งหนึ่งก่อน (ใช้แบบ ภ.ง.ด.51) ส่วนอีกกึ่งหนึ่งที่เหลือ...

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 16713 ครั้ง

การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล (อ่านแล้ว 4779 ครั้ง)
บริษัท ฯ จะเริ่มจ่ายเงินปันผลในปีนี้ โดยมีกำไรสะสม พอสมควร อยากรู้ว่า การจ่ายเงินปันผลนั้น มีข้อกำหนดหรือไม่ว่าต้องจ่ายไม่เกินเท่าไหร่ และต้องสำรองไว้เท่าไหร่

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4779 ครั้ง

การคำนวณต้นทุนขาย การคำนวณต้นทุนขาย (อ่านแล้ว 32863 ครั้ง)
ต้น ทุน ( Cost ) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องเสียไป หรือคาดว่าจะเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของสินทรัพย์ หรือบริการที่ต้องการ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 32863 ครั้ง

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ่านแล้ว 4368 ครั้ง)
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อได้ยอด เงินได้สุทธิแล้ว นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 4368 ครั้ง

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ่านแล้ว 3396 ครั้ง)
โดย ทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3396 ครั้ง

คิดค่าล่วงเวลาอย่างไร คิดค่าล่วงเวลาอย่างไร (อ่านแล้ว 6759 ครั้ง)
ให้ศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ. 2541 หมวด 5 ตั้งแต่มาตรา 53 ถึงมาตรา 77

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 6759 ครั้ง

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี เอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี (อ่านแล้ว 3974 ครั้ง)
เอกสารเบื้องต้นในการตรวจสอบ งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน งบทดลอง ปีปัจจุบัน...

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 3974 ครั้ง

ข้อแตกต่างหสน. กับ หจก. ข้อแตกต่างหสน. กับ หจก. (อ่านแล้ว 18137 ครั้ง)
เรามาดูความหมายของคำว่า " หสม. และ หจก. " กันก่อนครับ เรามาลองดูความหมาย และ ข้อแตกต่างกันครับ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 18137 ครั้ง

มาตราฐานการสอบบัญชี มาตราฐานการสอบบัญชี (อ่านแล้ว 5903 ครั้ง)
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย ได้กำหนดมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งหลายในประเทศไทย จะได้นำไปถือปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 5903 ครั้ง

นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายส่งเสริมการลงทุน (อ่านแล้ว 2031 ครั้ง)
เพื่อบรรเทาภาระด้านการคลังของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 2031 ครั้ง

การจัดตั้งคณะบุคคล การจัดตั้งคณะบุคคล (อ่านแล้ว 7371 ครั้ง)
คณะบุคคล หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้ตกลงทำกิจกรรมร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรตามอัตราส่วน ที่ตกลงกันหรือแต่ละคนที่ได้ลงทุนในกิจการ

แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 7371 ครั้ง

Page :  1 2 3 4 5
[ next>> ]  [ Last ]  
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 934 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 611 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 306 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 495 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 532 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 335 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 648 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 441 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!