โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

สีทาบ้าน สีสวยเลือกได้
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องสีทาบ้าน สีสวยเลือกได้
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

หลักการทำงาน

ธนาวดี ลี้จากภัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ

          การเลือกสีที่เหมาะสมยังทำให้รูปร่างและขนาดของห้องเปลี่ยนแปลงเช่นการ เลือกใช้สีสว่างจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น และสียังถูกใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวให้ดีขึ้นเช่นทำให้ผิวเป็นมันวาว และทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย เราแบ่งสีทาบ้านตามลักษณะของการใช้งานเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือสีน้ำมัน หรือที่เรียกกันว่าสีเคลือบเงา เป็นสีที่เราต้องเติมน้ำมัน หรือทินเนอร์ลงไปก่อนใช้ เพื่อให้สามารถทาได้ง่าย ส่วนใหญ่เราจะใช้สีประเภทนี้สำหรับทาไม้ หรือเหล็กให้เงางาม ส่วนสีอีกประเภทหนึ่งเป็นสีทาบ้านสูตรน้ำ ซึ่งต้องเติมน้ำลงไปผสมก่อนการใช้งานเพื่อลดความหนืดของสี ปัจจุบันสีทาบ้านสูตรน้ำเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปและมีหลายชนิดให้เลือก ใช้ เช่นสีทาภายนอก สีทาภายใน สีด้าน สีเงา และสีกึ่งเงา ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสมบัติการใช้งานและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆหรือสูตรที่ใช้ในการผลิตสี


องค์ประกอบของสี

                   สีส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วนคือ ตัวเชื่อมประสาน (binder) ของเหลวตัวพาที่ระเหยได้ดี (volatile substance) ผงสี (pigment) และสารเติมแต่ง (additive)

ตัวเชื่อมประสาน ในสีส่วนใหญ่มักเป็นโพลิเมอร์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลยาวคล้ายเส้นสปาเกตตี้ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักให้กับสี โพลิเมอร์ที่นิยมใช้เป็นตัวเชื่อมประสานในสีน้ำสำหรับทาบ้านคือโพลิเมทธิล เมทธาคริเลท หรือพีเอ็มเอ็มเอ (poly(methyl methacrylate); PMMA)

                         

                                 

 

                   PMMA เป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์แบบฟรีแรดดิคัล โดยใช้เมทธิล เมทธาคริเลท (methyl methacrylate) เป็นโมโนเมอร์ PMMAนี้จะทำหน้าที่เป็นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติแข็ง เหนียว ใส และเป็นมันวาวเคลือบอยู่บนพื้นผิวของวัสดุ ทำให้พื้นผิววัสดุมีความสวยงามและทนต่อสภาพแวดล้อม ในบางครั้งเราจึงเรียกสีน้ำประเภทนี้ว่าสีน้ำพลาสติก หรือสีอะคริลิค

                    ของเหลวตัวพาที่ระเหยได้ดี เป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่ลดความหนืดของสี ทำให้ใช้งานได้ง่าย และระเหยออกภายหลังจากการทาทำให้สีแห้ง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือน้ำ และตัวทำละลายอินทรีย์ แต่ชนิดหลังมักก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบหายใจของผู้ใช้ และติดไฟได้ง่าย ในการเก็บรักษาและใช้งานจะต้องห่างจากเปลวไฟ ดังนั้นในปัจจุบันนี้สีที่มีน้ำเป็นของเหลวตัวพาจะปลอดภัย และเป็นที่นิยมมากกว่า
                    ผงสี มีลักษณะเป็นผงละเอียด อาจเป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ก็ได้ เป็นสารให้สี ทำให้เกิดสีสรรสวยงาม และเพิ่มความแข็งให้กับชั้นสี  ก่อนการใช้งานสีเหล่านี้จะแขวนลอยอยู่ในสี และจะติดอยู่ภายใต้ชั้นฟิล์มของโพลิเมอร์ภายหลังจากที่สีแห้ง ตัวอย่างผงสีที่มักใช้เติมในสีทั่วไปคือ TiO2  ซึ่งเป็นผงสีขนาด 0.22 ไมครอนที่ทำให้สีมีสีขาว และทึบแสง สำหรับสารเคลือบผิวบางชนิดที่ไม่มีเม็ดสีเป็นส่วนประกอบเช่น วานิชหรือสีเคลือบเงา ทำให้ไม่เกิดสีสรรสวยงามภายหลังจากการใช้งาน จึงทำหน้าที่ป้องกันพื้นผิว และง่ายต่อการทำความสะอาดเท่านั้น


                   สารเติมแต่ง เป็นสารที่ช่วยทำให้องค์ประกอบทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นผิวเคลือบที่ เรียบสม่ำเสมอและดูสวยงาม สารเติมแต่งบางตัวทำหน้าที่ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเม็ดสี และตัวเชื่อมประสาน ป้องกันไม่ให้สีแข็งตัวเมื่อถูกเก็บหรือใช้ในที่เย็นจัด และยังอาจเป็นสารป้องกันเชื้อรา ต้านทานแสงยูวี หรือเป็นสารที่เติมลงไปเพื่อใช้แทนส่วนประกอบอื่นที่มีราคาแพง ทำให้สีมีราคาถูกลงหลักการทำงานของสี

 

                      

 

                   เมื่อเราทำการทาสีน้ำลงบนพื้นผิววัสดุเช่นผนังบ้าน น้ำจะเริ่มระเหยออก ทำให้โมเลกุลของโพลิเมอร์เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันมากขึ้นจนเกิดการพันกัน ระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์ขึ้น เมื่อน้ำระเหยออกจนหมด การพันกันของสายโซ่จะเริ่มแน่นขึ้น เกิดเป็นเป็นชั้นฟิล์มบางๆเคลือบทับเม็ดสีให้ติดแน่งบนพื้นผิวของวัสดุที่ ถูกทา


เจาะลึกการทำงานของโพลิเมอร์ในสี

                   PMMA เป็นโพลิเมอร์มีสมบัติแข็ง เหนียว ใสและเป็นมันวาว เมื่อถูกผสมเป็นส่วนประกอบของสีจึงทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสาน ทำให้สีมีพื้นผิวที่แข็ง เหนียว และเป็นมันวาว แต่ PMMA เป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำ การผลิตสีน้ำทาบ้านเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก เพราะต้องทำให้อนุภาคของ PMMA และผงสีแขวนลอยไม่ตกตะกอนหรือรวมตัวเป็นก้อนในขณะที่เก็บสีไว้ในกระป๋อง และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแยกชั้นของสี ในการผลิตสีประเภทนี้จึงต้องมีการเติมสารที่เรียกว่าอิมัลสิฟายเออร์ (emulsifier) ลงในถังสี

                   หรืออีกทางเลือกหนึ่งสามารถทำได้โดยสังเคราะห์โคโพลิเมอร์ของไวนิลอัลกอฮอล์ กับไวนิลอะซิเทต หรือ poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate) ทำให้มีหมู่อัลกอฮอล์ (-OH) ซึ่งมีสมบัติชอบน้ำ ทำให้ละลายน้ำได้ดี ในขณะที่หมู่อะซิเทต (COOCH3) มีสมบัติไม่ชอบน้ำ จึงละลายน้ำได้ไม่ดี ดังนั้นเมื่อเราเติมโคโพลิเมอร์นี้ลงในน้ำ โพลิเมอร์จะจับตัวกันเป็นก้อนกลมๆคล้ายลูกบอล โดยมีหมู่อัลกอฮอล์ชี้ออกจากลูกบอล เนื่องจากมีน้ำอยู่ล้อมรอบ ในขณะที่หมู่อะซิเทต ก็ซ่อนตัวอยู่ภายในลูกบอล ตามโครงสร้างที่แสดงไว้ด้านล่าง เนื้อที่ภายในลูกบอลจึงเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับ PMMA ที่จะเข้าไปอยู่ ดังนั้นการเติมโคโพลิเมอร์จึงช่วยให้ PMMA แขวนลอยอยู่ในสีได้

 

                  


                              


                   จากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าสีทาบ้านมีความแตกต่างกันทั้งสมบัติการใช้งาน และราคา ขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้ในการผลิตสี เช่นถ้าเราเพิ่มสัดส่วนที่เป็นตัวเชื่อมประสาน เมื่อสีแห้งจะเกิดชั้นฟิล์มพลาสติกที่มีความเรียบสม่ำเสมอครอบคลุมผงสี ทำให้สีติดสีบนพื้นผิวได้ดี ทนทานต่อการขัดถู ขูดขีด และเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย สีสูตรนี้จะเพิ่มความเงางามให้กับพื้นผิววัสดุเนื่องจากมีพื้นผิวที่เรียบ จึงทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบพื้นผิวในทิศทางเดียวกัน เราจัดสีประเภทนี้ว่าสีเงา หรือกึ่งเงาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของตัวเชื่อมประสานที่เพิ่มขึ้นในสูตร การผลิตสี สีประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ทาผนังห้องครัว และ ห้องเด็กเล็กที่มักเกิดคราบสกปรก และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ

                                                             

 

                   ในขั้นตอนการผลิตสีหากเราเพิ่มสัดส่วนของผงสี  และลดปริมาณของตัวเชื่อมประสาน เมื่อสีแห้งจะพบว่าชั้นฟิล์มบางที่เกิดจากตัวเชื่อมประสานไม่เพียงพอที่จะ คลอบคลุมผงสีได้ทั้งหมด ทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆภายในชั้นสี  ผิวของสีมีความขรุขระไม่เรียบสม่ำเสมอ เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิวดังกล่าวจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับในทิศทางที่แตกต่าง กัน ทำให้เห็นเป็นพื้นผิวที่ด้านไม่เป็นมันวาว ช่วยลดการสะท้อนของแสง นอกจากนี้ช่องว่างที่อยู่ภายในชั้นสีอาจเป็นที่สะสมของคราบสกปรก และฝุ่นละอองทำให้ยากต่อการทำความสะอาด  สีประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ทาผนังภายในบ้าน ห้องนอน และฝ้าเพดานที่ไม่มักไม่สกปรกจนต้องทำความสะอาดเป็นประจำ

                   สำหรับสีทาภายนอกจำเป็นต้องทนทานต่อแสงแดด ฝน และสิ่งสกปรก มักมีส่วนผสมของตัวเชื่อมประสานสูงเพื่อให้ติดทนนาน และมีสารเติมแต่งที่มีสมบัติป้องกันเชื้อรา ต้านทานแสงยูวีจึงมักมีราคาแพงกว่าสีทาภายใน

                   ถ้าเรามีความรู้สักนิดเกี่ยวกับสี ช่างทาสีคงไม่สามารถหลอกใช้สีไม่ถูกประเภท เช่นเอาสีทาภายในราคาถูก มาทาผนังด้านนอกของบ้านเรา ก็จะทาสีบ้านทั้งทีนี่น่า นอกจากจะเลือกสีที่ถูกใจได้แล้ว ต้องเลือกให้ถูกงานด้วย บ้านของเราจะได้มีสีสวยสดใส สร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของบ้านไปได้นานๆ

 

ที่มาจาก : vcharkarn.com

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=5662
 เนื้อหา :สีทาบ้าน สีสวยเลือกได้

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 1001 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 662 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 320 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 530 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 565 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 351 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 685 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 464 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!