โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

กิฟฟารีน
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องกิฟฟารีน
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

          17 มีนาคม 2539   จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทย ที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 13 ปี ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย อันได้แก่ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดิการ ภายใต้ชื่อ "กิฟฟารีน" Giffarine ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการยึดถือหลักแห่งปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง อันเป็นที่มาแห่งความสำเร็จบนเส้นทางสายธุรกิจของ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด 

          จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 13 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ GIFFARINE ได้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการทำตลาดระบบธุรกิจขายตรงหลายชั้น MLM (MULTI – LEVEL MARKETING) ที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน และการตลาดที่ดีเยี่ยม รวมถึงระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งประกันอุบัติภัย อันนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จมาสู่นักธุรกิจและครอบครัว

          แนวคิดในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัย และการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย โดยมีแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันในบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของ และได้รับผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดถึง 45%  เป็นโอกาสของนักธุรกิจที่จะขยายตลาดได้ง่ายต่อเนื่อง และมั่นคง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของคนไทยทุกกลุ่ม ทำให้สามารถบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงส่งออกไปจำหน่ายกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จากโรงงานของกิฟฟารีนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้รับผลตอบแทนในการทำธุรกิจที่คุ้มค่า-ยุติธรรมปราศจากความเสี่ยง จากเงินลงทุนเพียง 160 บาท และแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทำได้โดยง่าย ไม่สร้างความกดดันให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจ และเป็นบริษัทเดียวที่มีการเสียภาษีอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนสมาชิก

          ประสบความสำเร็จด้วยระบบสนับสนุนทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพของกิฟฟารีน โดยบริษัทฯมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังีการให้บริการธุรกรรม และจัดฝึกอบรมในศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศกว่า 94 สาขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่น้อยที่สุด 
          กิฟฟารีนจะเชิญคนไทยมาเป็น “ผู้ใช้สินค้า” ไม่ใช่ “ผู้ขาย”
          กิฟฟารีนจะเชิญคนไทยมาเป็นนัก ธุรกิจเครือข่าย ด้วยการให้นักธุรกิจกิฟฟารีนเริ่มต้นเชิญคนที่เขามีความคุ้นเคยมาเป็นผู้ใช้สินค้าและนักธุรกิจเครือข่าย ด้วยการมีแนวคิด, คำพูด และการกระทำที่เหมือนๆกัน ( Imitation)  ตลอดจนส่งต่อ เรื่องราวของเครือข่ายไปเป็นลำดับชั้น( Duplication )
      
          ด้วยวิธีนี้ เราจึงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนจะสามารถเริ่มต้นงานเครือข่ายกับกิฟฟารีนด้วยความสบายใจ ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่ต้องลงทุน และไม่เปลี่ยนวิถีชีวิต ตลอดจนไม่รบกวนงานประจำที่ได้ทำอยู่ แม้ว่าจะต้องการรายได้จากธุรกิจที่มากมายพอสมควร ก็สามารถบริหารเวลาและทำควบคู่กับงานประจำได้

การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน

          ค่าเอกสารชุดสมัคร  160 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย
          กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ หรือสถานที่ที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครสมาชิก
          โปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

กิฟฟารีน

          • มี Licence of Network และมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย (Protection of  Network) อย่างสมบูรณ์แบบ
          • มีความชัดเจนในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบรนด์ของธุรกิจและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์
          • มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเศรษฐานะ และมีแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับโดยสากล (มีการแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและมีผลงานวิจัยหลายผลงานรับรอง) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทในเครือ
          • มีผลประกอบการที่สามารถอธิบายถึงการเติบโตในอนาคต โดยปี 2550 มียอดจำหน่ายสูงถึง 3,900 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 15% จากปีที่ผ่านมา
          • ให้ผลตอบแทนคืนกลับแก่นักธุรกิจสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมียอดจำหน่ายถึงปัจจุบันกว่า 2,600 ล้านบาท และมอบรายได้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนกว่า 10,000 ล้านบาท (ณ กพ. 2551)
          • ได้ทำการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนนักธุรกิจ
          • สร้างโอกาสอันเป็นไปได้จริงของมรดกตกทอดที่มอบให้แก่ทายาทนักธุรกิจเครือข่าย
          • มีระบบสนับสนุนทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เช่น  -สถาบันพัฒนานักธุรกิจอิสระกิฟฟารีน
                   -  ศูนย์ธุรกิจพร้อมห้องประชุมกว่า 94 สาขา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของนักธุรกิจทั่วประเทศ
                   -  การแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย (Network Monitoring) เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนสามารถ ตรวจสอบวิเคราะห์และสามารถติดตามคุณภาพของเครือข่ายได้  จึงทำให้นักธุรกิจกิฟฟารีนประสบความสำเร็จโดยมีต้นทุนในการทำงานที่น้อยที่สุด

             กิฟฟารีน มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรมกว่า 2,000 รายการ ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้ตลอดไป อันเป็นที่มาของรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาททางธุรกิจอย่างแท้จริง

           หมายเหตุ   เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคตามห้าง มาซื้อที่กิฟฟารีนน่าจะดีกว่าใหม มีเงินปันผลทุกวันที่ 13 ของเดือน และได้ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 120,000 บาทตามกรมธรรม์ ตามตำแหน่งของท่าน

 

ที่มาจาก : giffarine.co.th

                   th.88db.com

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=4109
 เนื้อหา :กิฟฟารีน

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 889 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 578 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 296 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 474 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 511 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 323 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 619 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 427 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
ผลิตสินค้าผ้าไหม
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!