โฆษณา
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  โฆษณาฟรี คลิกเลย
  Internet Speed Test
  แปลภาษาทั่วโลก
  สร้าง QR Code ฟรี
  ตรวจอันดับเว็บไซต์
  ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
  เกมส์ออนไลน์
  ดูทีวีออนไลน์
  สถานีวิทยุออนไลน์
  ข่าวอัพเดทอัตโนมัติ
  สูตรอาหารนานาชาติ
  RSS Feeds Center
  ระบบสำรวจความคิดเห็น
  ถ้าคุณชอบเที่ยว
  คลิปเด็ดกีฬาดัง
  เรียนภาษาเกาหลี ฟรี!
  เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!
  เรียนภาษาจีน ฟรี!
  เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี
  เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
  เรียนดนตรีออนไลน์
  สร้างเว็บไซต์มือถือ
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน

การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์
Bookmark and Share

บทความน่ารู้ เรื่องการทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ที่นี่คือศูนย์รวมบทความที่น่าสนใจและให้ความรู้จากทุกมุมโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับคนไทยทุกคน

การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดย ไม่มีผู้แต่ง
          การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๙๕  มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบปฏิบัติการดอสคือ  การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  การใช้งานโปรแกรมได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน  การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่  การตั้งชื่อโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลที่ยาวขึ้น  การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้ง  และการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่

การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที
          การเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที  โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มต้น  (start  button)  ก็สามารถเข้าถึงโปรแกรมใช้งานต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วจึงเป็นที่ทราบกันว่า  ถ้าจะเริ่มต้นทำงาน  ก็ต้องเริ่มที่ปุ่มนี้เสมอ  นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง ชอร์ตคัต  เพื่อเรียกใช้งานได้ทันทีเช่นกัน
การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้
          การมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า  Desktop  Interface  กล่าวคือ  สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนจอภาพที่เรียกว่า  "ชอร์ตคัต"  จะแสดงด้วยภาพกราฟิกต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อแทนสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ เช่น ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive)  ฮาร์ดดิสก์  (Hard  Disk)  เครื่องพิมพ์ (Printer)  รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆด้วย  เป็นต้น ชอร์ตคัตจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลโปรแกรมต่างๆ และอุปกรณ์การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก  นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนภาพกราฟิกของชอร์ตคัตได้ตามความพอใจอีกด้วย
การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล
          การตั้งชื่อโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลได้ยาวขึ้น  ระบบปฏิบัติการดอสมีข้อจำกัดในการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่าจะยาวได้เพียง  ๘  ตัวอักษร และจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  แต่สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  สามารถตั้งชื่อโปรแกรมได้ยาวมากขึ้นถึง  ๒๕๖  ตัวอักษรนอกจากนี้  ชื่อแฟ้มข้อมูลยังสามารถใช้ภาษาไทย เว้นวรรค  หรือสัญลักษณ์พิเศษได้อีกด้วย  จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน  เพราะไม่ต้องคอยตัดย่อชื่อไฟล์ให้เหลือเพียง  ๘  ตัวอักษร
 
การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ
          การมีระบบผู้วิเศษคอยให้คำแนะนำ  และชี้ทางในการตัดสินใจเลือกทำงานบางขั้นตอน  เช่น ในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะมีผู้วิเศษคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่า  กำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใดและในขั้นตอนนั้นๆ ผู้ใช้ต้องการจะเลือกทำงานอย่างไรดังนั้น  เพียงแต่คอยตอบคำถามจากผู้วิเศษ  ก็ช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  ผู้วิเศษจะวนเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาจนกว่าจะทำงานเสร็จ

การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูล
          การจัดเตรียมถังขยะไว้รองรับแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้งได้ทุกชนิด  เพื่อรองรับแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบแฟ้มข้อมูลที่ถูกลบจะยังไม่สูญหายไปไหน  แต่จะถูกเก็บไปไว้ในถังขยะ  (Recycle  Bin)  แทน  ซึ่งช่วยให้กู้แฟ้มข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้  แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเทถังขยะนั้นทิ้ง  ก็จะถือเป็นการลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์อย่างถาวร  และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกการมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ

          การมีระบบติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ หรือที่เรียกกันว่า  ระบบ plug-and-play  ซึ่งเป็นระบบที่จะทำการจัดการ  ค้นหา  และตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการต่อพ่วง  หรือติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น  ซีดีรอม  การ์ดเสียง  เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะตรวจสอบและช่วยติดตั้งให้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากำหนดให้คอมพิวเตอร์รู้จักฮาร์ดแวร์ชนิดนั้น

          ปัจจุบัน  การทำงานในสำนักงานจึงต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานพื้นฐานหลายประเภทผผู้ใช้งานจึงควรจะเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน  และคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักงานมีอยู่  โดยทั่วไป
การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้ว  เพราะการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก  และใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแต่การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก  จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามไปด้วย  ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันคือ  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปเพราะใช้งานได้ง่าย  สะดวก  และรองรับความสามารถทางด้านมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี

          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ขึ้นไปควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย  ๑๖  เมกะไบต์หน่วยประมวลผลกลางประเภทเพนเทียม  ขนาดความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลประมาณ  ๕-๑๐จิกะไบต์  ขึ้นไป

          ปัจจุบันระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๕  ได้ถูกพัฒนามาเป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ และระบบปฏิบัติการวิโดวส์  ๒๐๐๐  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย  เพิ่มความเร็วในการทำงาน  รวมทั้งสนับสนุนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาภายหลัง  เช่น  Advance Configuration and Power Interface  (ACPI), DVD,  Universal  Serial  Bud (USB)  เป็นต้น  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่ๆ จึงใช้คู่กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๙๘ หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์  ๒๐๐๐   มากขึ้น  และได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ นี้

ขอบคุณที่มา  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

 ลิงค์ : http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=2822
 เนื้อหา :การทำงานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ความคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับบทความนี้

เช่ารถตู้
วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ วิธีทําให้หน้าใสด้วยตัวเอง 8 ประการ
ทุกวันนี้สาวๆหนุ่มๆก็ต้องการที่จะมีผิวหน้าหรือผิวพรรณที่สดใสปราศจากริ้วรอยซึ่งเห็นได้จากแหล่งโซเชียลต่างๆที่มีโฆษณาครีมห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 808 ครั้ง
5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว 5 เคล็ดลับวิธีทําให้ผมยาวเร็ว
การออกกำลังกายให้กับผม รากผม วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเส็นผมของคนเราถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยรากผม เรา...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 520 ครั้ง
การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง การดูแลเหงือกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
หลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสำคํย เพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้ โดย...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 280 ครั้ง
แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก แอปเปิ้ลราชาผลไม้ลดน้ำหนัก
ผลไม้ชนิดนี้ใคร ๆ ก็ย่อมรู้จักกันดี เป็นราชาของผลไม้ที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “แอปเปิ้ล” ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 436 ครั้ง
สรรพคุณของมะนาว สรรพคุณของมะนาว
มะนาวเป็นผลไม้พื้นๆที่ใช้บริโภคกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่ามะนาวลูกเล็กๆ นั้นมีประโยชน์ในการรักษาโ...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 477 ครั้ง
เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดสุดยอดแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ด ก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดยอดเยี่ยมที่เราๆรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วและยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอีกด้วย ซึ่งเห...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 308 ครั้ง
 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน 10 อันดับผลไม้ทำให้อ้วน
โดยปกติแล้ว ผลไม้นั้นกินแล้วดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่เราก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พอดี เพราะผลไม้บางชนิดนั้...
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 569 ครั้ง
8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น 8 วิธีบริหารสมองให้สดชื่น
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย สมองไม่แล่น ลองมาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่าย เพื่อความสดใส กระตุ้นความคิดแจ่มใสระหว่างวันกัน.....
แสดงความคิดเห็น : 0 ท่าน | เปิดอ่านแล้ว : 398 ครั้ง
ดูทั้งหมด >>
กล้อง อุปกรณ์การถ่ายภาพ
การเกษตร และปศุสัตว์
การศึกษา อบรมสัมนา
กีฬา อุปกรณ์
ของเล่น งานอดิเรก
ของสะสม ของเก่า
ขายตรง ประกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้ชาย
เครื่องสำอางค์สำหรับผู้หญิง
จิวเวลรี่ เครื่องประดับ
ดนตรี
ต้นไม้ การจัดสวน
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป
ธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติก
นัดพบแรงงาน
เฟอร์นิเจอร์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร
แม่และเด็ก
รถยนต์ ยานพาหนะ
วีดีโอเกมส์
ศิลปะและหัตถกรรม
สัตว์เลี้ยง
สำนักกฏหมาย/ทนาย
สำนักงานบัญชี
สุขภาพและความงาม
เสื้อผ้า แฟชั่น
หนัง เพลง
หนังสือ เครื่องเขียน
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครื่องดื่ม
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
อื่นๆ จิปาถะ...
โฆษณา
อยากมีเว็บคลิก
โฆษณา
DVDราคาถูกทีสุด
โฆษณา
บรรจุภัณฑ์
โฆษณา
พัดลมกันระเบิด
โฆษณา
สั่งสินค้าจากจีน
โฆษณา
ท่องเที่ยวรอบโลก
โฆษณา
โฆษณาฟรี
โฆษณา
ที่พักแก่งกระจาน
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!
โฆษณา
สนใจโฆษณา คลิก!